ای خدای مهربون دلم خیلی گرفته...

چرا تنها رفتی پس من چی...."روحش شاد"

پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ | 1:25 | دل شکسته | |

www . night Skin . ir